Psihologia Transporturilor și Siguranța Transporturilor

 • Ordinul MT/MS 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării;

 • H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

 • H.G. 1169 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

 • Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă;

 • Legea 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;

 • H.G. 788 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

Psihologie aplicată în domeniul Securității Naționale

 • Directiva 477/1991 emisă de Cosiliul Comunităţii Europene;

 • Legea 295 din 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, art.2-5;

 • H.G. 130 din 2005 pentru intrarea în vigoare a Normelor Metodologice;

 • Legea 213 din 2004;

 • H.G. 788 din 2005;

 • H.C. C.P.R. nr.1

      Psihologia Muncii și Organizațională

 • H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

 

 • H.G. 1169 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 355 din 2007, precum şi Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă).